NetNovine.com                  Prevodilac
Net Novine - najnovije vesti - rss feedovi od dnevnih i nedeljnih novina: BiH, Srbije, Hrvatske i Crne Gore!Net.hr vijesti

Wed, 12 Sep 2007 22:55:29 +0200
Proslavljena Ro¹ Ha¹ana

U Bet Israela u Zagrebu je u prostorijama Hrvatsko-izraelskog dru¹tva prijateljstva, u Radiæevoj ulici, odr¾ana sveèanost u povodu proslave ¾idovske Nove godine 5768. Ro¹ ha¹ane.
Wed, 12 Sep 2007 22:27:39 +0200
Sindikat vatrogasaca ne ¾eli se pripojiti MUP-u

Èlanovi Sindikata vatrogasaca Rijeka (SVR) ne podupiru ponovno pripojenje vatrogasaca MUP-u jer smatraju da to ne bi bilo dobro za vatrogasne postrojbe.
Wed, 12 Sep 2007 22:18:44 +0200
BiH: Kostur davno i¹èezlog leoparda

U ¹pilji Vjetrenici kod Stolca pronaðeni su kosturi dvaju leoparda i jednog medvjeda i¹èezlih iz Europe, za koje se smatra da bi mogli biti stari i nekoliko tisuæa godina.
Wed, 12 Sep 2007 20:31:15 +0200
Podobnik: Stro¾e prema Hrvatskoj!

Negda¹nji voða Slovenske puèke stranke (SLS) Marjan Podobnik u srijedu je kritizirao politiku premijera Janeza Jan¹e prema Hrvatskoj, ocijeniv¹i da je popustljiva.
Wed, 12 Sep 2007 20:12:04 +0200
Sumatra: U potresu 7 mrtvih, 100 ranjenih

Vrlo sna¾an potres pogodio u srijedu Indoneziju izazvav¹i manji tsunami na otoku Sumatri. u tri grada na otoku poginulo je sedam, a ranjeno 100 osoba, javljaju tamo¹nje vlasti.
Wed, 12 Sep 2007 18:30:33 +0200
Uhiæeni islamisti zbog prijetnji na internetu

Tri osobe uhiæene su u Austriji zbog sumnje da su odgovorne za video objavljen proljetos na internetu, u kojemu se prijeti teroristièkim napadima na Austriju i Njemaèku.
Wed, 12 Sep 2007 18:24:27 +0200
U Srbiji najvi¹e umirovljenih generala

Prema navodima srbijanskog ministarstva obrane, u Srbija ima èak 756 umirovljenih generala, dok ih je u vojsci djelatno samo 12. Treæina vojnog proraèuna odlazi na penzije.
Wed, 12 Sep 2007 18:10:33 +0200
Indoneziju pogodio tsunami

Vrlo sna¾an potres pogodio u srijedu Indoneziju izazvav¹i manji tsunami u gradu Padangu. Najmanje jedna osoba je poginula, a desetine su povrijeðene, javio je Associated Press .
Wed, 12 Sep 2007 17:50:08 +0200
Split: Objesila se u policijskoj postaji

U policijskoj postaji u Splitu oko 14:25 objesila se psihièki oboljela 32-godi¹njakinja. Iskoristila je trenutak kad je bila sama u prostoriji te se pomoæu vezice hlaèa objesila.
Wed, 12 Sep 2007 17:14:16 +0200
Parkiranje u Zagrebu

Èetiri su moguæa predjela za podzemne gara¾e u sredi¹tu: na Strossmayerovu trgu bilo bi 1120 podzemnih parkirali¹nih mjesta, u Preradoviæevoj ulici 695, Gajevoj 249 i na Trgu mar¹ala Tita 520.
Wed, 12 Sep 2007 17:12:48 +0200
Èuèiæu odgoðeno suðenje

Zbog spajanja kaznenih postupaka, Èuèiæu je odgoðena glavna rasprava na Opæinskom sudu u Sisku. Spojeni su postupci Èuèiæa, odvjetnice Pifar-Miheliæ i prijateljice Pekas.
Wed, 12 Sep 2007 17:06:38 +0200
Italija æe se pretvoriti u pustinju

Struènjaci upozoravaju da je u Italiji danas u godini 14 ki¹nih dana manje i Siciliji prijeti opasnost da se pretvori u pustinju, a u opasnosti je zapravo cijeli Apeninski poluotok sve do Alpa.
Wed, 12 Sep 2007 16:45:41 +0200
Mesiæ: Krivce za Kornat utvrdit æe pravosuðe

Mesiæ se nije ¾elio upu¹tati u procjenu je li Dra¾en Slavica kriv ¹to je pilot kanadera dobio zadatak da ode s Kornata, ali je rekao da je on vodio akciju.
Wed, 12 Sep 2007 16:19:16 +0200
BUS na Trgovaèkom sudu

Kako bi se utvrdile prepreke koje uzrokuju predugo rje¹avanje sudskih predmeta, na Trgovaèkom sudu poèinje pilot-projekt Brzo upravljanje sudskim spisima - BUS.
Wed, 12 Sep 2007 16:19:12 +0200
Sve du¾i popis ugro¾enih vrsta

®ivot na Zemlji sve br¾e nestaje, jer su mjere za oèuvanje prirode postigle vrlo ogranièen uspjeh, pa je meðu sisavcima danas ugro¾ena svaka èetvrta, a meðu vodozemcima svaka treæa vrsta.
Wed, 12 Sep 2007 16:15:35 +0200
Coelhova Veronika umire na engleskom

Roman Veronika je odluèila umrijeti dobit æe svoju englesku ekranizaciju. Ovo je druga adaptacija istog romana, jer je prva verzija snimljena u Japanu 2005. godine.
Wed, 12 Sep 2007 16:02:33 +0200
Bruxelles: Gori ste od crne Afrike!

Stanje s korupcijom u Hrvatskoj gore je nego u nekim dr¾avama Afrike, ustanovila je Europska komisija! 'To je neobièno i nije ba¹ jasno, ali vi imate problem. Ostalo vam je jo¹ puno posla.'
Wed, 12 Sep 2007 15:26:49 +0200
Jaki potres pogodio Sumatru

Potres jaèina 8 stupnjeva pogodio je u blizini indonezijskog otoka. Spominje se i potres od 7,9 na malo drukèijoj lokaciji, pa nije jasno je li bio jedan potres ili dva. Strahuje se od cunamija.
Wed, 12 Sep 2007 15:12:10 +0200
Mikulin bez svijesti, obojica kritièno

Mikulinovo stanje je i dalje vrlo te¹ko. Bez svijesti je, na respiratoru i 24-satnoj dijalizi, a cirkulacija mu se odr¾ava lijekovima. Luèiæ je zadovoljavajuæa, ali takoðer ¾ivotno ugro¾en.
Wed, 12 Sep 2007 15:07:07 +0200
Kanadski Srbi ubijali krajinske Srbe!

Davor Domazet Lo¹o, koji predviða da æe Treæi svjetski rat poèeti 2025. u Rijeci, tvrdi da su ratne zloèine u Medaèkom d¾epu poèinili pripadnici UNPROFOR-a. Ademi: Lo¹o je zapovijedao!
Powered by Simple PHP Blog Powered by PHP 5.4.43
eXTReMe Tracker